Leren in de praktijk

Leren in de praktijk

Wij vinden het belangrijk dat je ervaring opdoet in de praktijk door middel van projecten.

Vwo en havo

Op het vwo en de havo krijg je dit bij het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O). De projecten gaan bijvoorbeeld over het ontwikkelen van een flyer in verschillende talen, organiseren van een evenement of een bedrijf helpen de omzet te vergroten. Duik samen met je groepje in de wereld van bijvoorbeeld een bedrijfsmanager of buurtsportcoach. Heeft O&O een technische invulling dan zit je op het technasium en leidt dit tot een technasiumdiploma.

Mavo

Op de mavo volg je hiervoor het vak Technologie & Toepassing (T&T). Daar doe je veel praktische kennis en ervaring op. Je voert realistische projecten uit, waardoor je groeit in vaardigheden zoals samenwerken, presenteren, zelfstandig werken en plannen. Op deze manier is het vak een waardevolle voorbereiding op een vervolgstudie. Door het uitvoeren van de projecten leer je jezelf kennen, ontdek je wat je leuk vindt, waar je goed in bent en wat je nog graag zou willen leren.