Docent Muziek
1,0 fte

Met ingang van cursusjaar 23-24 zijn wij op zoek naar een enthousiaste docent Muziek.

Werkzaamheden:

De kandidaat voor deze functie
- verricht werkzaamheden binnen vastgestelde onderwijsprogramma’s die van belang zijn voor de uitvoering van het onderwijsleerproces;
- neemt beslissingen bij het sturing geven aan het leerproces van leerlingen;
- levert een bijdrage aan de ontwikkeling van vakwerkplannen en de afstemming van lessen binnen het eigen team en/of de vaksectie;
- is actief in de beheersing, verdieping en verbreding van de vakinhoudelijke en -didactische kennis en vaardigheden.

De ideale kandidaat:

-     heeft een 2e graads bevoegdheid (of volgt de opleiding in de afrondende fase);
-     beschikt over brede vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden;
-     heeft inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van CSG Prins Maurits;
-     is pedagogisch, vakinhoudelijk (en didactisch) competent; 
-     is ontwikkelingsgericht en heeft een pro-actieve houding;
-     heeft goede communicatieve en sociale vaardigheden;
-     stemt in met de christelijke doelstellingen en de identiteit van CSG Prins Maurits;
-     onderschrijft de belijdenisgeschriften en is kerkelijk meelevend bij een van de kerkgenootschappen die deze grondslag eveneens onderschrijft.

CSG Prins Maurits biedt:

-     een salariëring volgens de CAO-VO, schaling is afhankelijk van opleiding en ervaring;
-     goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een goede pensioenvoorziening, studie- en reiskostenvergoeding, etc.
-     een dynamische werkomgeving binnen een team van professionele en enthousiaste collega’s;
-     ruimte om zich in de functie verder te ontwikkelen.

Solliciteren:

Uw sollicitatiebrief met uitgebreide motivatie en CV ontvangen we graag uiterlijk 12 mei 2023. U kunt uw sollicitatie richten aan de heer A.J. van Heest.

Meer informatie is te krijgen bij de heer A.J. van Heest, aj.vanheest@csgpm.nl of de heer J. Hoff, j.hoff@csgpm.nl