Laatste nieuws

MEER NIEUWS

11/04

CSG Prins Maurits en Hogeschool Rotterdam werken samen aan projectonderwijs

Christelijke Scholengemeenschap Prins Maurits in Middelharnis heeft het voorbereiden van hun leerlingen op het vervolgonderwi...

Lees verder

Weekthema

MEER INFO

Daarna antwoordde de HEERE Job uit een storm …
Toen antwoordde Job de HEERE en zei: Zie, ik ben te gering; wat zou ik U antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond.
Job 38:1 en 39:36-37