Eerstegraads docent Klassieke Talen

Eerstegraads docent Klassieke Talen voor de CSG Prins Maurits en RGO

De CSG Prins Maurits en RGO Middelharnis bieden gezamenlijk gymnasiumonderwijs aan. Naast de reguliere lessen op de eigen school volgen de leerlingen van beide scholen met elkaar Latijn en/of Grieks. 

Vanwege het aanstaande zwangerschaps- en ouderschapsverlof van de docent Klassieke Talen zijn de CSG Prins Maurits en de RGO gezamenlijk op zoek naar een 

docent Klassieke Talen bovenbouw (1e graads)
totaal 0,4-0,5 fte voor de twee scholen. 

Je geeft les aan de bovenbouwleerlingen op het gymnasium. De leerlingen van de CSG Prins Maurits en de RGO volgen samen de lessen Klassieke Talen. De lessen worden afwisselend gegeven op beide locaties, die op minder dan 5 minuten lopen van elkaar af liggen. 

Functie

Het betreft een tijdelijk dienstverband op basis van vervanging vanwege zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof. De periode van de vervanging is tussen de zomervakantie en de kerstvakantie, naar verwachting 31 december 2024.
Vanwege het werken voor de twee scholen, kan op beide scholen een apart dienstverband overeengekomen worden voor 50% van de uren. Een andere mogelijkheid is dat één dienstverband wordt afgesproken waarbij sprake is van onderlinge detachering naar de andere school. Indien sprake is van één dienstverband, kan dit afhankelijk van de voorkeur van de kandidaat worden overeengekomen bij ofwel de CSG Prins Maurits ofwel RGO Middelharnis. Voor deze functie vragen wij een eerstegraads lesbevoegdheid of dat je een gevorderde student bent. Inschaling van de functie is afhankelijk van bevoegdheid en van werkervaring.
De arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de CAO VO. 

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie over de vacature of over de afzonderlijke scholen kun je contact opnemen met:

  • De heer J. (Johan) Hoff, lid College van Bestuur CSG Prins Maurits op 0187 48 27 45 of via mail: j.hoff@csgpm.nl

  • Mevrouw C. (Caroline) Derksen, teamleider RGO College op 06 20 04 92 14 of via mail: derc@rgomiddelharnis.nl

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend per e-mail. E-mail je brief inclusief curriculum vitae zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 13 mei 2024, naar:

  • Johan Hoff, lid CvB CSG Prins Maurits: j.hoff@csgpm.nl
    of naar:

  • Mariëtte Weststrate, HR adviseur RGO: sollicitaties@rgomiddelharnis.nl

    De scholen overleggen onderling over de ontvangen reacties op de vacature en stemmen de sollicitatieprocedure met elkaar af.