De school

De school

Home > OVER ONS > De school

Op onze school zitten circa 1.580 leerlingen en werken circa 200 medewerkers. De school gaat uit van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Christelijke Scholen voor Voortgezet Onderwijs op Goeree-Overflakkee.

Waar komen onze leerlingen vandaan?
De leerlingen zijn afkomstig van Goeree-Overflakkee, een deel van de Zeeuwse eilanden, West-Brabant, de Hoekse Waard en Voorne-Putten. De Prins Maurits is gehuisvest in een modern gebouw, met een moderne mediatheek, een grote aula en veel praktijkruimtes. De school vindt kennisoverdracht, leerlingenzorg en persoonlijkheidsvorming erg belangrijk. 

Geschiedenis
De christelijke scholengemeenschap Prins Maurits (CSG Prins Maurits) is op 1 augustus 1990 ontstaan uit de fusie van de christelijke mavo en havo te Middelharnis, de christelijke lhno 'De Dillenburg' te Middelharnis en de christelijke mavo te Stellendam. Op de fusiedatum werd een vwo-afdeling aan de nieuwe school toegevoegd. Het praktijkonderwijs kwam erbij in 2001. Sinds 2015 beschikt de school ook over een gymnasiumafdeling waar les gegeven wordt in Grieks en Latijn. De scholengemeenschap biedt nu vwo (gymnasium), havo, mavo, vmbo (met alle leerwegen en leerwegondersteunend onderwijs) en praktijkonderwijs aan.