VWO

VWO

Home > VWO

Het zesjarige vwo - de afkorting staat voor: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs - is bestemd voor intelligente leerlingen met een goede studiezin en het vermogen om zelfstandig te leren. Geslaagde vwo’ers gaan vaak verder in het wetenschappelijk onderwijs (universiteit). Lees ook de afdelingsfolder.

Onderbouw
Het vwo is opgedeeld in een onderbouw (klas 1, 2 en 3) en een bovenbouw (klas 4, 5 en 6). In de onderbouw wordt een brede basis van algemene ontwikkeling en vaardigheden gelegd. Met in het tweede en derde leerjaar veel aandacht voor het bevorderen van zelfstandig leren. 

Bovenbouw
Onder begeleiding van de decaan en mentor oriënteert de leerling zich in het derde jaar op zijn interesses en bijpassende vervolgmogelijkheden voor de bovenbouw. Vervolgens kiest elke leerling aan het eind van het schooljaar voor een van de vier profielen: 

  • Cultuur & Maatschappij 
  • Economie & Maatschappij 
  • Natuur & Gezondheid 
  • Natuur & Techniek 


Alle leerlingen volgen de gemeenschappelijke vakken godsdienst, Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en culturele en kunstzinnige vorming (CKV). Elk profiel kent zijn eigen verplichte vakken in het profieldeel. Daarnaast volgt elke leerling een aantal keuzevakken, zoals M&O (management en organisatie), een kunstvak of vakken uit een ander profiel. 

Gymnasium, een uitdaging!
Voor leerlingen die behoefte hebben aan meer uitdaging is het gymnasium zeker een optie. Op het gymnasium volgen leerlingen in de vakken klassieke talen Grieks en Latijn. Doorzettingsvermogen, nauwkeurigheid en een uitstekende taalvaardigheid zijn een voorwaarde om de vakken goed te kunnen volgen. Gymnasiumleerlingen zien er niet tegenop om extra tijd en energie te besteden aan hun schoolwerk.

Samenwerking met de RGO
Om de klassieke talen aan te kunnen bieden is er samenwerking met de RGO, onze buurschool in Middelharnis. Er zijn goede afspraken gemaakt om onze christelijke identiteit te waarborgen. De gymnasiumleerlingen van beide scholen zitten gedurende de lessen Grieks en Latijn bij elkaar in de klas. Soms is dat in een lokaal op de RGO, soms op de Prins Maurits. 

Bijzondere examenvakken
Godsdienst is een examenvak op de Prins Maurits. Op het vwo vormen de cijfers voor dit vak samen met de cijfers voor ANW, maatschappijleer en het profielwerkstuk een combinatiecijfer. Verder is het mogelijk om muziek of tekenen te kiezen als examenvak. Binnen de profielen Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek is het gecombineerde vak Natuur, Leven en Technologie (NLT) ingevoerd.

Xplore, een uitdagend programma voor Vwo-leerlingen

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen zich kunnen verdiepen in de wereld om hen heen en in de medemens. Dat doen we door een stevige Vwo- of gymnasiumopleiding met daarnaast het Xplore-programma. Xplore is een wetenschappelijk en maatschappelijk aanbod waardoor de leerlingen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Maak kennis met Xplore! en lees voor meer informatie de brochure.

Werkwijzers, PTA en examen

Om bovenbouwleerlingen te stimuleren bij het zelfstandiger werken gebruiken we werkwijzers. Hierin staan per week en per vak het huiswerk, de werkvormen en de toetsingen vermeld. In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) staat beschreven wat leerlingen in de bovenbouw moeten doen voor het schoolexamen (SE) en het centraal examen (CE). 

Maatschappelijke stage

Alle leerlingen doen een maatschappelijke stage. Onder schooltijd leveren ze een onbetaalde bijdrage aan de samenleving. Elke onderwijsafdeling reserveert hier een aantal uren voor.  Contact: de heer A.J. Vink