VMBO

VMBO

Home > VMBO

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) bereidt leerlingen in vier jaar voor op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). In het vmbo volgen leerlingen een bepaalde leerweg en kiezen ze een sector. De leerweg zegt iets over de leerstijl van de leerling, de sector is de voorbereiding op vervolgstudies en een werkterrein. Bekijk ook de afdelingsfolder van het vmbo!

Leerwegen

Het vmbo telt vier leerwegen:
- basisberoepsgerichte leerweg
- kaderberoepsgerichte leerweg
- gemengde leerweg
- theoretische leerweg/mavo

Profielen
Het beroepsgerichte programma bestaat uit profielen. Op de Prins Maurits worden alle profielen aangeboden. Dit doen we in samenwerking met de RGO. In onderstaande folder wordt dit uitgelegd.Praktijk als leerschool
Voor een groot deel van de vmbo’ers is de praktijk de beste leerschool. Theorie bestuderen uit boeken is niet hun sterkste kant. Ze houden van actie, willen ervaren dat hun vaardigheden toenemen. Dankzij het praktijkleren in de onderbouw en de vele praktijk gerelateerde opdrachten bij andere vakken kunnen zij al vroeg leren in en van de praktijk.

Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)
Praktisch ingestelde leerlingen volgen de KB-leerweg. In een beroepsgericht programma van twaalf uur per week oefenen ze praktische beroepsvaardigheden voor een bepaalde bedrijfstak of sector. Verder krijgen ze de theorie die bij de beroepsvakken hoort. Na het eindexamen wacht het mbo. Pas aan het eind klas 2 komt deze leerweg in beeld. De school brengt een advies uit welke leerweg het beste bij een leerling past.

Basisberoepsgerichte leerweg (BBL)
De BB-leerweg is er voor leerlingen, die na het vmbo zo snel mogelijk een vak willen uitoefenen. Het beroepsgerichte programma heeft een omvang van minimaal twaalf uur per week. Pas aan het eind klas 2 komt deze leerweg in beeld. De school brengt een advies uit welke leerweg het beste bij een leerling past.

Vernieuwd programma
Leerlingen in de beroepsgerichte leerweg volgen voortaan een vernieuwd programma. De leerstof is nog meer op de individuele leerling afgestemd. Verder speelt de mentor een grotere rol in de begeleiding van de leerling. Door vakken te clusteren of projecten op te zetten ervaren leerlingen de samenhang beter.

PTA en examen
In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) staat beschreven wat leerlingen in de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) moeten doen voor het schoolexamen (SE), het centraal schriftelijk en praktisch examen.

Maatschappelijke stage

Alle leerlingen doen een maatschappelijke stage. Onder schooltijd leveren ze een onbetaalde bijdrage aan de samenleving. Elke onderwijsafdeling reserveert hier een aantal uren voor.  Contact: de heer A.J. Vink