Docent LO
0,8 fte

Met ingang van cursusjaar 23-24 zijn wij op zoek naar een enthousiaste docent LO.

Werkzaamheden:

De kandidaat voor deze functie
- verricht werkzaamheden binnen vastgestelde onderwijsprogramma’s die van belang zijn voor de uitvoering van het onderwijsleerproces;
- neemt beslissingen bij het sturing geven aan het leerproces van leerlingen;
- levert een bijdrage aan de ontwikkeling van vakwerkplannen en de afstemming van lessen binnen het eigen team en/of de vaksectie;
- is actief in de beheersing, verdieping en verbreding van de vakinhoudelijke en -didactische kennis en vaardigheden.

De ideale kandidaat:

- heeft een 1e graads bevoegdheid (of volgt de opleiding in de afrondende fase);
- beschikt over brede vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden;
- heeft inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van CSG Prins Maurits;
- is pedagogisch, vakinhoudelijk (en didactisch) competent; 
- is ontwikkelingsgericht en heeft een pro-actieve houding;
- heeft goede communicatieve en sociale vaardigheden;
- stemt in met de christelijke doelstellingen en de identiteit van CSG Prins Maurits;
- onderschrijft de belijdenisgeschriften en is kerkelijk meelevend bij een van de kerkgenootschappen die deze grondslag eveneens onderschrijft.

CSG Prins Maurits biedt:

- een salariëring volgens de CAO-VO, schaling is afhankelijk van opleiding en ervaring;
- goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een goede pensioenvoorziening, studie- en reiskostenvergoeding, etc.
- een dynamische werkomgeving binnen een team van professionele en enthousiaste collega’s;
- ruimte om zich in de functie verder te ontwikkelen.

Solliciteren:

Meer informatie is te krijgen bij:
- de heer A.J. van Heest (voorzitter College van Bestuur), tel. 0187-482745 of aj.vanheest@csgpm.nl
- de heer J. Hoff (plv. voorzitter College van Bestuur), tel. 0187-482745 of j.hoff@csgpm.nl

Uw sollicitatiebrief met uitgebreide motivatie en CV ontvangen we graag uiterlijk 12 mei 2023.