Docent Biologie
2,0 fte

Met ingang van cursusjaar 23-24 zijn wij op zoek naar een enthousiaste docenten Biologie.

We zoeken een docent voor de bovenbouw van havo en vwo met een 1e graads bevoegdheid of studerend daarvoor.
Daarnaast zoeken we ook een docent met een 2e graads bevoegdheid.

Werkzaamheden

De kandidaten voor deze functie:
- verricht werkzaamheden binnen vastgestelde onderwijsprogramma’s die van belang zijn voor de uitvoering van het onderwijsleerproces;
- neemt beslissingen bij het sturing geven aan het leerproces van leerlingen;
- levert een bijdrage aan de ontwikkeling van vakwerkplannen en de afstemming van lessen binnen het eigen team en/of de vaksectie;
- is actief in de beheersing, verdieping en verbreding van de vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden.

De ideale kandidaat:

- heeft een 1e graads bevoegdheid (of is studerend daarvoor) of heeft een 2e graads bevoegdheid (of volgt de opleiding in de afrondende fase);
- beschikt over brede vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden;
- heeft inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van CSG Prins Maurits;
- is pedagogisch, vakinhoudelijk (en -didactisch) competent; 
- is ontwikkelingsgericht en heeft een pro-actieve houding;
- heeft goede communicatieve en sociale vaardigheden;
- stemt in met de christelijke doelstellingen en de identiteit van CSG Prins Maurits;
- onderschrijft de belijdenisgeschriften en is kerkelijk meelevend bij een van de kerkgenootschappen die deze grondslag eveneens onderschrijft.

CSG Prins Maurits biedt:

- een salariëring volgens de CAO-VO, schaling is afhankelijk van opleiding en ervaring;
- goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een goede pensioenvoorziening, studie- en reiskostenvergoeding;
- een dynamische werkomgeving binnen een team van professionele en enthousiaste collega’s;
- ruimte om zich in de functie verder te ontwikkelen.

Informatie en solliciteren

Meer informatie is te krijgen bij:
- de heer A.J. van Heest (voorzitter College van Bestuur), tel. 0187-482745 of aj.vanheest@csgpm.nl
- de heer J. Hoff (plv. voorzitter College van Bestuur), tel. 0187-482745 of j.hoff@csgpm.nl
Uw sollicitatiebrief met uitgebreide motivatie en CV ontvangen we graag uiterlijk 12 mei 2023.