Uitwisseling & Talen

Uitwisseling & Talen

Home > LEERLINGEN > Uitwisseling & Talen

Onze school doet actief mee aan allerlei uitwisselingsprojecten. We hebben contact met christelijke scholen in Frankrijk, Hongarije, Duitsland en Canada. Je werkt op projectbasis samen met leerlingen van die scholen. En jaarlijks loopt een groep vmbo-4 leerlingen zelfs stage in een Hongaars verzorgingstehuis! Tijdens de uitwisselingen in Frankrijk en Hongarije verblijven onze leerlingen in gastgezinnen. Zo ervaar je de taal en cultuur zo goed mogelijk – het primaire doel van de uitwisselingen. De christelijke signatuur van alle betrokken scholen geeft de uitwisselingen een extra dimensie.

Leerlingen als ambassadeur
In samenwerking met ZOA-Vluchtelingenzorg reizen jaarlijks verschillende leerlingen naar bijvoorbeeld Cambodja of een ander land. Zij bezoeken daar verschillende projecten van ZOA. Tijdens die bezoeken onderzoeken ze bijvoorbeeld de kwaliteit van het drinkwater of spreken er met families. Na afloop treden deze leerlingen bij instellingen en scholen op als ambassadeurs voor ZOA. 

Contact: dhr. P.N. Brandwijk

Excursies
De PM kijkt over de grenzen van Nederland. Al onze leerlingen krijgen de kans om een buitenlandse reis te maken. Jaarlijks reizen we in mei naar het buitenland. We gaan met mavo/vmbo kb-3, havo 4 en vwo 5 naar Londen, Parijs, Berlijn of de Ardennen. 

Contactpersonen voor uitwisselingen mevrouw E.B. Keijzer en de heer A.C.M. Klippel
Hongarije (Havo/Vwo 4)  
Hongarije (Vmbo-kb 4) 
Frankrijk (Vwo 3) 
Duitsland (Mavo 3/4) 
ZOA-reizen (Vwo 5/6) 

Versterkt Talenonderwijs: native speakers, Taaldorp en 'the English Experience Week'
Onze school organiseert veel activiteiten die het onderwijs in Engels, Frans en Duits een extra impuls geven. Zo verblijven er in de loop van het cursusjaar mensen op onze school die Engels, Frans en Duits als moedertaal spreken: de ‘natives’. Zij springen bij tijdens het oefenen van spreekvaardigheid – soms klassikaal, maar vaak ook in kleinere groepen. Verder helpen ze bij projecten en bij het ontwikkelen van lesmateriaal.
Aan het eind van leerjaar 3 organiseren we Taaldorp. In een realistische omgeving dagen we je uit om een vreemde taal echt te gebruiken. Dit gebeurt onder toezicht van externe begeleiders, bijvoorbeeld van de Hogeschool Rotterdam en het University College Roosevelt uit Middelburg. 
In Christchurch, Great Britain, kun je een week het Engelse (school-)leven ervaren: 's morgens lessen op het CELC, 's middags excursies en sport, een dag Londen en samen met een andere leerling verblijven bij een Engels gastgezin. Zo gaat je Engels snel vooruit!

Certificaten voor moderne vreemde talen
Sinds een paar jaar kun je jouw niveau van Engels, Duits en Frans verhogen. Hiervoor volg je een behoorlijk zelfstandig programma, waarbij je oefent met vaardigheden op jouw eigen niveau. Na het examen krijg je een certificaat dat de keuzemogelijkheden voor het vervolgonderwijs flink vergroot.
Wij bieden het Anglia-programma (Engels), het Goethe-programma (Duits) en Delf Scolaire (Frans) aan.