Speerpunten

Dienstverlening en Producten in de mavo

In alle leerjaren van de mavo bieden we het vak Dienstverlening en Producten als (extra) beroepsgericht vak aan. Een vak met modules en keuzevakken. Er is veel aandacht voor de vaardighedenontwikkeling van de leerling, zoals samenwerken, plannen, organiseren en presenteren. Leerlingen kunnen in dit vak examen doen en krijgen zo een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding is de rode draad in het lesprogramma.