PRO

PRO

Home > PRO

Leerlingen die ook met een intensieve leerwegondersteuning geen vmbo-diploma kunnen halen, kunnen terecht bij het pro. Deze onderwijsvormricht zich op kwetsbare jongeren die op weg naar hun volwassenheid extra zorg nodig hebben naar een toekomst van wonen, vrije tijd en werk. Deze zorg is bij de één wat anders en intensiever dan bij de ander. Voor de meeste leerlingen betekent het dat ze na het praktijkonderwijs niet verder leren, maar begeleiding krijgen naar een plaats op de arbeidsmarkt. Bekijk ook de afdelingsfolder over pro!

 

Onderwijs op maat
Toelating tot het praktijkonderwijs kan alleen met toestemming van een Regionale Verwijzingscommissie (RVC). Vervolgens stelt de school voor iedere individuele leerling een handelingsplan op. Het is er op gericht de leerling de kennis, houding en vaardigheden eigen te maken zodat hij een zelfstandige plaats in de maatschappij kan innemen. Het lesprogramma bevat vier aandachtsgebieden: aangepast theo-retisch onderwijs, persoonlijkheidsvorming, sociale vaardigheden en voorbereiding op de arbeidsmarkt. 

Stages 
Voor het pro staat geen vast aantal leerjaren. Jongeren mogen het schooljaar waarin ze 18 worden afmaken. Met toestemming van de inspectie voor het onderwijs mag de verblijfsduur met een jaar verlengd worden. Het praktijkonderwijs is ingedeeld in fasen. De eerste fase is bedoeld voor leerlingen die 13 en 14 jaar oud zijn en nog niet toe zijn aan externe stages. De tweede fase is voor leerlingen van 15 en 16 jaar die een dag per week een externe oriënterende stage volgen. Fase 3 is de eindstage in de gekozen sector, waarin het onderwijs is afgestemd op leerlingen van 17 en 18 jaar.

Branchegerichte opleidingen
Om in het praktijkonderwijs te kunnen excelleren is er voor de leerlingen de mogelijkheid om zich in te schrijven voor verschillende Branchegerichte opleidingen (BGO). Voor alle sectoren is er een groot aanbod van deze BGO’s.
  De leerlingen kunnen afhankelijk van hun mogelijkheden en tempo op deze manier certificaten halen die meer kansen geven op de arbeidsmarkt. Zo’n certificaat is altijd mede ondertekend door een brancheorganisatie of een bedrijf. 

Maatschappelijke stage
Alle leerlingen doen een maatschappelijke stage. Onder schooltijd leveren ze een onbetaalde bijdrage aan de samenleving. Elke onderwijsafdeling reserveert hier een aantal uren voor.  Contact: de heer A.J. Vink.