Cambridge Course

Cambridge Course

Home > PM-ACADEMY > Cambridge Course

CSG Prins Maurits heeft in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met de ‘Cambridge English Examinations’. Inmiddels zijn meer dan 50 leerlingen op onze school actief in de voorbereiding op deze examens. Voor deze leerlingen zijn de belangrijkste motieven het verder ontwikkelen van de Engelse taalvaardigheid en het verkrijgen van certificaten die van belang kunnen zijn voor hun vervolgopleiding.

De Prins Maurits wil graag deze ervaring delen met een nieuwe doelgroep, leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs, en evt. andere geïnteresseerde volwassenen. In het primair onderwijs wordt al jaren Engels gegeven en het kan zijn dat de betrokken leerkrachten de behoefte ervaren om zich verder te bekwamen in deze taal. Of wanneer je op het voortgezet onderwijs werkt en te maken hebt met het toenemend gebruik van de Engelse taal in leermiddelen of contacten met het buitenland. Iedereen herkent het wel. Jaren geleden op school ooit Engels gehad, maar het is weggezakt, terwijl je in de praktijk van het werk en in de contacten ervaart dat een goede beheersing van het Engels belangrijk is. 

Wanneer je hierin wilt doorgroeien, is de ‘Cambridge Course for Adults’ een aanrader. Een cursus waarin toegewerkt wordt naar een certificaat wat ertoe doet. Het is de bedoeling om in mei 2018 te starten. Na een placement test zal duidelijk zijn welk niveau passend is en wat de bijbehorende volgende stap in examinering is. De lessen (ca. 20 lessen) worden verzorgd op de Prins Maurits op maandagmiddag van 15.45 – 17.15 uur. De kosten voor deelname zijn 450 euro. Dit betreft de kosten voor boeken/examen/overige materialen. De Cambridge examens worden afgelegd in maart, juni of november, afhankelijk van het niveau. De cursus wordt gegeven door gekwalificeerde docenten van de Prins Maurits. Bij de groepsindeling wordt, waar mogelijk, rekening gehouden met het niveau van de deelnemers.

Voor meer informatie over Cambridge: zie www.cambridgeenglish.org.

Aanmelden voor deze Cambridge Course is nu nog niet mogelijk. Houd de website in de gaten als je je wilt aanmelden. Binnenkort verschijnt hier meer informatie. Er is ruimte voor max. 24 cursisten. 

Wil je persoonlijk contact opnemen, dan kan dat met Marjo Heij (docent Engels) – mj.heij@csgpm.nl of André Knulst (conrector) – a.knulst@csgpm.nl