Speerpunten

Speerpunten

Home > OVER ONS > Speerpunten

We hebben de belangrijkste aspecten van onze school voor u samengevat in negen speerpunten:

  1. De PM is een protestants-christelijke school. Dat ziet u terug in de dagopening en dagsluiting. Het belangrijkste is dat we proberen te leven naar Gods woord. Daar spreken we elkaar ook op aan.
  2. We halen uit onze leerlingen wat er in zit. Onze examenresultaten zijn het bewijs: ze liggen boven het landelijk gemiddelde.
  3. Op onze school leert een kind zichzelf goed kennen. In alle klassen zijn er vormen van maatwerk. Onze zorgstructuur is uitgekiend.
  4. Als ouders betrokken zijn, gaat het beter met de leerling. Daarom houden we informatieavonden en ouders krijgen online inzage in de cijfers.
  5. Taal is belangrijk. Daarom organiseren we jaarlijks een Taaldorp om buiten het lokaal te oefenen. Ook zijn er extra taalprogramma’s.
  6. De PM kijkt over de grenzen van Nederland. Al onze leerlingen krijgen de kans om een buitenlandse reis te maken. Er zijn uitwisselingen en projecten met scholen in andere landen.
  7. Het is goed om creatief bezig te zijn. Op de PM zijn ook muziek, tekenen en handvaardigheid examenvakken. Ook is er een actieve cultuurclub en zijn er verschillende schoolkoren.
  8. Na school lekker ontspannen door te sporten. Dat kan bij ons. We organiseren zelfs toernooien.
  9. De PM biedt alle vormen van voortgezet onderwijs aan in één aantrekkelijk gebouw. Wij zijn een gezellige school. Vrijwel al onze leerlingen kijken terug op een fijne schooltijd.