Bestuur

Bestuur

Home > OVER ONS > Bestuur

CSG Prins Maurits valt onder het bestuur van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Christelijke Scholen voor Voortgezet Onderwijs op Goeree-Overflakkee. Dit bestuur vormt het bevoegd gezag van de school en wordt gekozen uit de leden van de vereniging. Een Commissie van Toezicht houdt toezicht op het schoolbestuur. 

Lidmaatschap
Ouders kunnen zich aanmelden als lid van de schoolvereniging. Als lid heeft u inspraak tijdens de ledenvergadering. Bovendien wordt uit het ledenbestand het schoolbestuur en de Commissie van Toezicht gekozen. Wilt u ook lid worden? Vul dan het lidmaatschapsformulier in en stuur het op. Leden die worden toegelaten dienen schriftelijk de grondslag van de vereniging te onderschrijven.

Ledenvergadering
Elk jaar houdt de vereniging een ledenvergadering, waarin het bestuur verantwoording aflegt van het gevoerde beleid. In de  ledenvergadering vinden ook de verkiezingen plaats voor de Commissie van Toezicht. 

De schoolleiding
De schoolleiding bestaat uit de rector en twee conrectoren. Samen geven zij leiding aan de teamleiders en andere medewerkers. De schoolleiding wordt gevormd door: 


Commissie van Toezicht
De Commissie van Toezicht houdt toezicht op de besluitvorming en het gevoerde beleid. De commissieleden zijn: dhr. A.S. Flikweert, voorzitter; mevr. M. Dogterom - van den Boogert, secretaris; dhr. M. Driesse, J.IJ. Duim, dhr. P. Kieviet en dhr. J.A. van de Velde. U kunt zich per e-mail richten tot de commissie: cvt@csgpm.nl

Schoolbestuur
Het schoolbestuur bepaalt het beleid, maar heeft veel taken en bevoegdheden overgedragen aan het schoolmanagement. De bestuursleden zijn: dhr. J.C. Wielhouwer, voorzitter; mevr. A.C. Biemond - Grootenboer, secretaris; dhr. A.J. Lugtenburg, penningmeester; dhr. K. Padmos en dhr. E.I. Troost. U kunt het schoolbestuur bereiken op: sb@csgpm.nl

Bestuursverslag
Het bestuursverslag 2018 is hier te downloaden.