Bestuur

Bestuur

Home > OVER ONS > Bestuur

CSG Prins Maurits valt onder het bestuur van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Christelijke Scholen voor Voortgezet Onderwijs op Goeree-Overflakkee. Dit bestuur vormt het bevoegd gezag van de school en wordt gekozen uit de leden van de vereniging. Een Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur. 

Lidmaatschap
Ouders kunnen zich aanmelden als lid van de schoolvereniging. Als lid heeft u inspraak tijdens de ledenvergadering. Bovendien wordt uit het ledenbestand de Raad van Toezicht gekozen. Wilt u ook lid worden? Vul dan het lidmaatschapsformulier in en stuur het op. Leden die worden toegelaten dienen schriftelijk de grondslag van de vereniging te onderschrijven.

Ledenvergadering
Elk jaar houdt de vereniging een ledenvergadering, waarin het bestuur verantwoording aflegt van het gevoerde beleid. In de ledenvergadering vinden ook de verkiezingen plaats voor de Raad van Toezicht. 

College van Bestuur
Het CvB bestaat uit drie leden. Samen geven zij leiding aan de teamleiders en andere medewerkers. Het CvB wordt gevormd door: 


Raad van Toezicht
De RvT houdt toezicht op de besluitvorming en het gevoerde beleid. De commissieleden zijn: dhr. M.J. Driesse, voorzitter; mevr. J.J. Blaak-Looij, secretaris; mevr. S. Jordaan, dhr. P. (Peter) Kieviet, dhr. P. (Paul) Kieviet, dhr. J. Troost en dhr. A.J. Lugtenburg.

Bestuursverslag
Het bestuursverslag 2019 is hier te downloaden.