Klachtenregeling

Klachtenregeling

Home > OUDERS > Klachtenregeling

Vaak kunnen klachten informeel worden afgehandeld door contact op te nemen met de persoon in kwestie. De Stichting Onderwijs klachten stelde een brochure op met tips voor dergelijke situaties. Mocht een gesprek niets oplossen, neemt u dan contact op met de mentor van uw kind of de teamleider. Als het overleg ook niet leidt tot overeenstemming dan kunt u, binnen twee weken na het gesprek, een schriftelijke klacht indienen bij de rector. De genoemde brochure en de klachtenregeling vindt u onder 'downloads'.

Klachtencommissie
Wanneer u ook met de rector niet tot een bevredigende oplossing kunt komen, kunt u in beroep gaan bij de klachtencommissie van de school. Dat kan bij de voorzitter: drs. I. van den Boogert, Koninginnelaan 8, 3245 XL Sommelsdijk. De overige leden zijn mr. J. den Braber en mr. C.N. Schuring. De klachtencommissie brengt een advies uit aan het bestuur. Het bestuur neemt vervolgens een beslissing.

Landelijke klachtencommissie
Bent u het oneens met dit bestuursbesluit? Dan kunt u zich richten tot de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs, ingesteld door de Besturenraad. CSG Prins Maurits is aangesloten bij deze klachtencommissie.