Extra begeleiding

Extra begeleiding

Home > OUDERS > Extra begeleiding

Als bijvoorbeeld het leren niet lukt of wanneer er emotionele problemen zijn, dan kan de leerling ook bij ons terecht. De school biedt leerlingen met specifieke behoeften extra begeleiding. De ondersteuningsstructuur van onze school is opgebouwd in verschillende niveaus.

Leerlingbegeleiders
Op school zijn twee leerlingbegeleiders die kunnen inspringen zodra er moeilijkheden zijn met de studiehouding en motivatie opspelen. Of wanneer er sprake is van grote sociaal-emotionele problemen.

Trajectgroep
Het kan zijn dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, bijvoorbeeld als het gaat om agendagebruik, het maken van een planning of het reguleren van het gedrag in bepaalde situaties.
De begeleider passend onderwijs kan dan in kaart brengen welke hulp een leerling nodig lijkt te hebben. Vervolgens wordt er, in overleg met ouders, mentor en teamleider een OPP (ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld) en kan de leerling (tijdelijk) extra ondersteuning krijgen vanuit de trajectgroep.


Begeleidingsuren
In de brugklas zijn begeleidingsuren ingeroosterd. Voor deze uren doorbreken we het klassenverband. Kleine groepjes leerlingen met dezelfde vraag krijgen bijvoorbeeld hulp bij Engels of wiskunde. Daarnaast is er ook de mogelijkheid tot het volgen van een faalangst reductietraining.

Leerwegondersteunend onderwijs (Lwoo)
Er zijn altijd leerlingen die extra hulp nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze een leerachterstand hebben. De school doet er alles aan om ook die vmbo-leerlingen binnenboord te houden zodat ze toch een diploma halen. Voor deze leerlingen is er een meer individueel gericht programma waar ruimte is voor extra zorg.

Tutoraat
Een aantal leerlingen uit de bovenbouw havo/vwo volgt een training om andere leerlingen, vooral uit de onderbouw, te kunnen helpen. Deze bovenbouwleerlingen noemen we tutoren. Een tutor helpt bij de aanpak van een bepaald vak of bij leerproblemen in het algemeen. Het is gebleken dat dit heel goed werkt.

Dyslexie
Dyslexieprocedure bij (vermoedens van) dyslexie, zie handreiking.