Dagelijkse praktijk

Dagelijkse praktijk

Home > OUDERS > Dagelijkse praktijk

Ziekmelden
We vragen ouders tussen 8.00 en 8.30 uur te bellen met de verzuimcoördinator: 0187-482745. Onze school heeft drie verzuimcoördinatoren: mevr. P. Hogchem-Scholmevr. J.J. Jongejan-Tanismevr. A.J. Tanis-van Erkelens. Mailen kan ook: verzuim@csgpm.nl

Ziek naar huis
Een leerling die ziek naar huis gaat, meldt zich eerst af bij de verzuimcoördinator. Er is vooraf contact met thuis. 

Beter melden
Geef uw kind een briefje mee van thuis met de instructie dit af te geven bij de verzuimcoördinator.

Naar de dokter, tandarts, enz.
Uw kind meldt zich als hij weggaat eerst bij de verzuimcoördinator met het afsprakenkaartje of met een briefje van u. Bij terugkomst meldt uw kind zich opnieuw.

Gymles
Kan uw kind niet meedoen in de gymles? Wij vragen u een briefje te schrijven waarin de reden staat vermeld.

Medicijngebruik
De school neemt geen verantwoordelijkheid in het verstrekken of toedienen van medicijnen. Dit betekent dat wij ook geen zelfzorgmedicijnen verstrekken. Onder 'downloads'  is een protocol medisch handelen en medicijnverstrekking te vinden.

Absent zonder reden
Op ongeoorloofd verzuim volgen interne strafmaatregelen. Ook melden wij verzuim aan de afdeling Leerplicht van de gemeente waar u woont. Dit gebeurt volgens het verzuimprotocol. Deze vindt u onder 'downloads'.

Busabonnement
Veel van onze leerlingen komen lopend of op de fiets naar school, maar de PM is ook goed bereikbaar wanneer u wat verder weg woont. Er rijden lijnbussen van Connexxion en Arriva. En voor leerlingen uit Tholen, Sint-Annaland en Sint-Philipsland rijden er zelfs sneldiensten naar Middelharnis. Via de school kunt u voordelig een busabonnement afsluiten voor Connexxion. Neemt u hiervoor contact op met dhr. A. van Heinsberg

Aansluiting bustijden
De lestijden sluiten zo goed mogelijk aan op de bustijden. Soms sluit de aankomsttijd niet altijd goed aan bij de start van het eerste lesuur. Daarom is het in bepaalde gevallen toegestaan om iets later in de les te komen.
Let op: dit geldt alleen voor het eerste lesuur!

Aanvragen bijzonder verlof
In de Leerplichtwet staat dat een kind naar school moet als er onderwijs wordt gegeven. Op vakantie gaan onder schooltijd is dus bij wet verboden. Uitzonderingen op deze hoofdregel zijn mogelijk. Bijvoorbeeld bij bijzondere gelegenheden zoals een huwelijk of bij het overlijden van naaste familie, een religieuze feestdag of vanwege medische of sociale redenen kunnen leerlingen vrij krijgen. Bijzonder verlof dient u binnen de gestelde termijn vooraf schriftelijk aan te vragen bij de verzuimcoördinator. Toestemming wordt schriftelijk verleend. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de folder en de brief met richtlijnen van de gemeente Goeree-Overflakkee. U vindt deze informatie onder 'downloads'.