Contact met school

Contact met school

Home > OUDERS > Contact met school

U krijgt op allerlei manieren informatie van de school. Niet alleen met de informatie op de site maar ook met e-mails brengen we u gericht op de hoogte. In de Thuisinfo leest u over de activiteiten en speerpunten van de school. En dan is er nog de schoolkrant: Prikkel. Leerlingen en personeel schrijven prikkelende bijdragen met en over elkaar.

Contactavonden
Na het uitreiken van de rapporten organiseren wij contactavonden waarop u contact heeft met de vakdocenten of de directie over de resultaten van uw kind. U krijgt een uitnodiging, vervolgens kunt u zich intekenen
. Daarna ontvangt u bericht per e-mail.

Voorlichtingsavonden
Naast de voorlichtingsavond voor ouders van nieuwe leerlingen, zijn er voorlichtingsavonden over leerweg- of profielkeuze. Ook organiseren wij voorlichtingsavonden voor de ouders en leerlingen van de examenklassen over de gang van zaken in het examenjaar. Decanen verzorgen de voorlichting op het vervolgonderwijs. Deze data vindt u op de activiteitenpagina.

Rapporten en cijferinzage
Onze leerlingen krijgen drie keer per jaar een rapport. Tussentijds kunnen leerlingen en ouders de actuele cijfers zien in Magister. In vwo 4, 5 en 6, havo 4 en 5, mavo 3 en 4 en vmbo 3 en 4 geven we de leerlingen naast de rapporten ook examendossiers mee. 

Wie kan ik benaderen?
Direct contact voorkomt misverstanden. Voor een persoonlijk gesprek met de mentor, vakdocent, teamleider, decaan of directie kunt u altijd een afspraak maken. In de schoolgids (te vinden onder 'downloads') staan de contactgegevens van de docenten en de medewerkers van het ondersteunend onderwijs. Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor is uw eerste contactpersoon bij leerlingzaken. U ontvangt de contactgegevens van de mentor aan het begin van het schooljaar via uw kind. De teamleiders zijn: de heer T.H. van den Berge (vwo 1, 2, 3), de heer A. Knulst (vwo 4, 5, 6), de heer M.A. Vercammen (havo 1, 2, 3),  de heer M.J. de Jonge (havo 3, 4, 5), mevr. K.M.C. van Alphen-van de Velde (mavo 1, 2), de heer K.J. Goedegebuur (mavo 3, 4), de heer H. van Putten (vmbo 1, 2, 3, 4), de heer T.U. Sies (pro).