Nieuwe voorzitter College van Bestuur

De Raad van Toezicht van CSG Prins Maurits heeft na een uitgebreide en zorgvuldige procedure besloten om drs. E.M. (Erik) Olislagers te benoemen tot voorzitter van het College van Bestuur.

Waarden en doelen

Maarten Driesse, voorzitter van de Raad van Toezicht van CSG Prins Maurits: “We zijn blij met de komst van Erik Olislagers. Hij begrijpt en kent de waarden en doelen van CSG Prins Maurits en heeft de vaardigheden om die binnen en buiten de school te verankeren. Met zijn jarenlange ervaring in en gedegen kennis van het christelijk voortgezet onderwijs kan hij als opvolger van Adam van Heest, onze gewaardeerde huidige voorzitter van het College van Bestuur, de unieke positie van CSG Prins Maurits op ons eiland en in de omliggende regio bewaren.”

Ervaring

Erik Olislagers heeft veel ervaring in het christelijk voortgezet onderwijs. Hij was in de afgelopen jaren directeur van De Passie in Rotterdam, een brede scholengemeenschap in Rotterdam-Zuid. Een belangrijke drijfveer voor zijn overstap naar de PM is het inhoud willen geven aan christelijk voortgezet onderwijs in onze regio vanuit de traditie die CSG Prins Maurits zo uniek maakt. Hij woont in Numansdorp en is belijdend lid van de Hervormde Gemeente (PKN) in Numansdorp.

Identiteit

Erik: “Onderwijs is voor mij nauw verbonden met de identiteit en vorming van onze jongeren. Dat heeft te maken met de belangrijke rol die christelijk onderwijs in het leven van jongeren heeft, als de meest vormende periode in hun leven. Leerlingen worden al vroeg voor keuzes geplaatst. Het is belangrijk dat CSG Prins Maurits een oefenplaats is voor leerlingen om vanuit Bijbels perspectief te leren een verantwoorde plaats in de maatschappij in te nemen. Ik kijk ernaar uit om samen met mijn collega’s CSG Prins Maurits nog verder te brengen in kwaliteit van onderwijs, innovatie en verbinding met de regio en arbeidsmarkt”.

Van Heest

Erik Olislagers zal vanaf het nieuwe schooljaar zijn plek aan de bestuurstafel in Middelharnis innemen. Hij volgt daar Adam van Heest op die aan het eind van het schooljaar afscheid neemt en van zijn pensioen gaat genieten, na 46 jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs.