Update maatregelen coronavirus

Home > NIEUWS
13/03/2020

Gisteren heb ik iedereen op de hoogte gebracht van de stand van zaken van dat moment. Aan die situatie is nog niets veranderd, maar er zijn desondanks wel een paar dingen die ik nog wil wisselen met iedereen:

• De school is open en de dagelijkse gang van zaken gaat gewoon door, tot het tegendeel blijkt of de overheid ingrijpt.
• Wij hebben wel nagedacht over activiteiten die niet strikt lesgebonden zijn en besloten dat we ons beperken tot het primaire proces, dus alleen lesgeven.
• Excursies, thema-avonden, ouderavonden, contactavonden, voorlichtingsactiviteiten, etc. worden met ingang van heden gestopt.
• We hanteren daarvoor tot nu toe de vermoedelijke einddatum van 31 maart. Overigens houd ik er rekening mee dat we op niet al te lange termijn te maken krijgen met aanvullende maatregelen die door de centrale overheid worden afgekondigd.
• Mocht de school sluiten, dan gaan de collega's proberen om de schade van die lesuitval zoveel als mogelijk te beperken langs de digitale mogelijkheden die tot onze beschikking staan. Hoe dat gaat verlopen zal ik in het voorkomende geval met u en jullie op tijd communiceren. Laten we ons daarbij allemaal realiseren dat het dan om een noodscenario gaat en het allemaal zeker niet volmaakt zal zijn, maar niets doen is geen optie.
• Dat laatste vraagt dan met name van de leerlingen een flinke dosis zelfdiscipline, ik hoop dat jullie daarin je eigen verantwoordelijkheid ook serieus nemen.
• Ik hoop ook dat we hierin op de ouders/verzorgers kunnen en mogen rekenen. Houd ook thuis de vinger aan de pols als u het vermoeden heeft dat dat nodig is, u kent uw kinderen daarin tenslotte het best.

Ik wens u en jullie een goed weekend en sluit af met een tekst uit 1 Koningen 8 : 57:
De Heere, onze God, zij met ons, gelijk als Hij geweest is met onze vaderen; Hij verlate ons niet, en begeve ons niet; 


Tot ziens,
A.J. van Heest,
Voorzitter College van Bestuur