Maatregelen in verband met het coronavirus

Home > NIEUWS
12/03/2020

Tijdens de persconferentie van de minister-president, minister Bruins en de directeur van het RIVM de heer Van Dissel, werd ons het volgende meegedeeld: scholen (po-vo-mbo) blijven open.
De redenen daarvoor zijn:
- Het risico is op de scholen beperkt.
- Sluiting van scholen draagt niet bij aan een vermindering van de crisis.
- De maatschappelijke impact van een sluiting van de scholen is te groot, de ouders van de kinderen zijn nodig om hun bijdrage te leveren in de bestrijding van de crisis.
- Scholen mogen niet zelf tot een sluiting overgaan.
- Iedereen met klachten (verkoudheid, hoesten, ademhalingsproblemen of koorts) blijft thuis en wacht daar het verloop van de klachten af. Neem in het voorkomende geval zo nodig contact op met de huisarts.
- Evenementen met meer dan 100 personen worden afgelast.
- Als het kan, werk dan thuis.
- Bezoek geen kwetsbare mensen of heel beperkt.
- De genoemde maatregelen gelden voorlopig t/m 31 maart.
Natuurlijk is er op school nagedacht over verdergaande maatregelen in het geval dat de scholen wel worden gesloten. Zodra dat toch nog aan de orde komt zetten we die maatregelen in. Verder zullen we alle andere activiteiten die niet strikt lesgebonden zijn afzonderlijk beoordelen in de geest van de genomen besluiten door de rijksoverheid.
We volgen de actuele situatie natuurlijk op de voet. Mocht de situatie zich wijzigen, dan communiceren we daar over.