CSG Prins Maurits gaat starten met Technasium in havo en vwo

Home > NIEUWS
13/12/2019

MIDDELHARNIS - CSG Prins Maurits is dit jaar begonnen met het introductieprogramma om het predicaat Technasium te verwerven. Het introductieprogramma loopt door tot het einde van dit schooljaar, maar nu al heeft de school toestemming gekregen om vanaf schooljaar 2020-2021 de eerste leerlingen toe te laten tot het Technasium. Het Technasium is een onderwijsstroom voor havo en vwo.

Technasium: bètatechnisch onderwijsTechnasium is een formule voor bètatechnisch onderwijs, waarbij leerlingen in teams werken aan actuele, bètatechnische projecten van echte opdrachtgevers. Voor leerlingen staat het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) centraal, waarbij ze in teamverband werken aan actuele, levensechte projecten. Dat gebeurt vanaf de brugklas tot en met het examen. Doordat technasiumleerlingen al vroeg kennismaken met uiteenlopende sectoren, beroepen, onderwerpen en vraagstukken binnen de bètatechniek, worden ze goed uitgerust voor een weloverwogen keuze en verdere carrière in deze sector. Binnen het technasiumonderwijs ontwikkelen leerlingen een breed en sterk pakket aan verschillende competenties en vaardigheden. Met de competenties creativiteit, ondernemendheid, communicatie, zelfsturing, samenwerking en projectmatig werken, zullen de leerlingen goed voorbereid worden op de toekomst.


Docenten

Onderzoek & Ontwerpen worden speciaal opgeleid om dit examenvak te geven. Ze hanteren een activerende didactiek en coachen leerlingen bij hun projecten. Ieder Technasium beschikt over een multifunctionele werkplaats. CSG Prins Maurits zal op korte termijn een werkplaats voor het Technasium ontwikkelen. Samen met de vakgroepen natuurkunde, scheikunde en biologie wordt een prachtige ruimte ontwikkeld waar leerlingen vijf dagen per week terecht kunnen om zelfstandig of onder begeleiding te werken aan projecten. Er wordt gedurende het hele onderwijsprogramma nauw samengewerkt met het bedrijfsleven en hoger onderwijs. Scholen met het predicaat Technasium zijn aangesloten bij Stichting Technasium. De stichting ontwikkelt het technasiumonderwijs, leidt docenten op, begeleidt de regionale technasiumnetwerken en bewaakt de kwaliteit.

Technasium

Een groep enthousiaste docenten volgt nu de scholing van de Stichting Technasium en zal volgend jaar de eerste groepen op school gaan begeleiden. Nu de school groen licht heeft gekregen wordt het traject succesvol afgerond en voldoet de school aan de kwaliteitseisen om leerlingen in de brugklas van 2020-2021 te laten kiezen voor het Technasium op school.Johan Hoff, conrector onderwijs van CSG Prins Maurits, ziet de toegevoegde waarde van het Technasium voor de leerlingen: “Het technasiumonderwijs sluit heel goed aan bij ons onderwijskundig concept en de expertise binnen onze school met het projectonderwijs in de havo en het Xplore-proramma in het vwo. Binnen het leergebied ‘onderzoek en ontwerpen’ gaan leerlingen aan de slag met vraagstukken en opdrachten uit de praktijk. Met het Technasium kunnen we onze leerlingen actueel, bètatechnisch projectonderwijs bieden. Dit levert voor onze leerlingen een nog betere aansluiting op het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt op.”

Landelijk technasiumnetwerk

Dit jaar zijn zes kandidaat-technasiumscholen uitgekozen door de bestaande technasiumscholen en Stichting Technasium, omdat ze een heldere visie op bètatechnisch onderwijs hebben. Ze hebben laten zien over de potentie en ambitie te beschikken om een volwaardig Technasium te worden. CSG Prins Maurits is een waardevolle toevoeging voor het landelijke technasiumnetwerk.Ria Sluiter, directeur van Stichting Technasium, is verheugd met CSG Prins Maurits als technasiumschool: “CSG Prins Maurits wordt nu een Technasium en ik heb er het volste vertrouwen in dat de leerlingen op deze school een uitstekende opleiding gaan krijgen.”Op dit moment zijn er 94 middelbare scholen met het predicaat Technasium. Zij werken samen in 18 regionale netwerken. In een netwerk werken meerdere technasiumscholen gezamenlijk aan de ontwikkeling en kwaliteit van hun technasiumonderwijs. Ze worden daarin begeleid door een netwerkregisseur van Stichting Technasium. Op de Open Dag op zaterdag 18 januari 2020 is meer informatie te krijgen. Ook is er een extra voorlichtingsavond op dinsdag 21 januari 2020.