Vmbo op het eiland: Samen uniek

Home > NIEUWS
02/11/2018

 

We kunnen spreken van een historisch moment: onlangs is er een samenwerkings-overeenkomst getekend door de rectoren van de RGO en CSG Prins Maurits over het onderwijsaanbod binnen het beroepsgerichte vmbo op Goeree-Overflakkee.

Doordat beide partijen het eens zijn over het aanbieden van profielen en leerroutes hebben vmbo-leerlingen maximale kansen gekregen om dichtbij huis goed opgeleid te worden op de toekomstige beroepscampus aan de Langeweg.

Dankzij een intensieve samenwerking met het mbo, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zullen deze jonge mensen een mooie doorlopende opleiding kunnen volgen en in de nabije toekomst ook een goede baan kunnen vinden op het eiland.

Klik hier voor het volledige bericht.