Nieuws over het voortbestaan van Edudelta

Home > NIEUWS
09/04/2018

Zoals u wellicht uit de kranten hebt vernomen, gaat Edudelta met ingang van het nieuwe schooljaar over naar de Regionale Scholengemeenschap Goeree-Overflakkee (RGO).

CSG Prins Maurits en RGO hebben afgesproken samen voor het vmbo in de regio te zorgen. Dat doen we op de volgende wijze:


1. De huidige leerlingen van Edudelta horen met ingang van het nieuwe schooljaar bij de RGO.
2. Met ingang van het schooljaar 2020-2021 worden de beroepsgerichte vakken op de nog te bouwen Beroepscampus gegeven. Dit doen de RGO en CSG Prins Maurits gezamenlijk in klas 3 en 4 van het vmbo. Daar waar leerlingen werken aan hun beroepsvaardigheden kunnen we elkaar vinden. Alle andere vakken in het vmbo worden door CSG Prins Maurits en RGO afzonderlijk gegeven.
3. De leerlingen die zich vanaf komend schooljaar inschrijven voor het vmbo hebben de keuze uit CSG Prins Maurits of RGO. Er is geen onderscheid meer in het aanbod van de scholen.
4. CSG Prins Maurits gaat met ingang van 2018-2019 vanaf klas 1 naast zorg & welzijn en economie & ondernemen ook toeleiden naar de technische en groene opleidingen die in de beroepscampus worden aangeboden.
5. Ouders kunnen nu een gelijkwaardige afweging maken tussen CSG Prins Maurits of RGO, waarbij er dus een keuze is tussen christelijk of openbaar onderwijs.

Wij zijn blij dat er een oplossing is voor de gerezen problemen bij de Edudelta Onderwijsgroep en dat het onderwijsaanbod van het vmbo behouden blijft voor onze regio. Daarbij hebben we kunnen realiseren dat ouders/leerlingen die willen kiezen voor christelijk onderwijs dezelfde keuzes kunnen maken als de ouders/leerlingen die willen kiezen voor openbaar onderwijs.

CSG Prins Maurits houdt een extra voorlichtingsavond op woensdag 25 april 2018 om 19:30 uur in de aula van CSG Prins Maurits. Alle ouders die meer willen weten over de nieuwe situatie in het vmbo in onze regio zijn van harte uitgenodigd.