Tijdelijke begeleiding in de trajectgroep helpt

Home > NIEUWS
10/02/2017

Prins Maurits: voor passend onderwijs

 

Er is de laatste jaren veel veranderd in de zorg voor leerlingen. Voorheen had een leerling een ‘rugzak’. Met een diagnose van een specialist kreeg hij of zij een eigen budget om zorg mee in te kopen. “Op de Prins Maurits kijken we liever naar onderwijsbehoefte dan naar diagnoses,” verklaart Luuk Vis, teamleider vmbo 1 en 2. “Want als je oog hebt voor de behoefte van een leerling, dan kun je daar als school passend op inspelen. Door diagnoses los te laten, maak je extra begeleiding bovendien toegankelijk voor méér leerlingen.”

 

Niet iedere leerling kent een probleemloze schooltijd. Soms is er zoveel aan de hand dat er extra zorg en begeleiding nodig is, bijvoorbeeld vanwege een gedragsprobleem. Nu wil het geval dat er op Goeree-Overflakkee geen speciaal voortgezet onderwijs is. “We streven ernaar dat een leerling met specifieke onderwijsbehoeften onderwijs kan volgen op een reguliere school,” legt Luuk Vis uit. “Om dat mogelijk te maken is brede samenwerking nodig: met zorginstellingen, externe zorgverleners en de andere middelbare scholen op het eiland. Onder het motto ‘Geen kind van het eiland’ realiseren de scholen op het eiland met elkaar passend onderwijs.”

 

Dagelijks naar de trajectgroep

De zorgstructuur op de christelijke scholengemeenschap in Middelharnis is duidelijk ingericht op de uiteenlopende onderwijsbehoeften van de leerling. Zo is er bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding mogelijk in het huiswerkinstituut. Voor complexe zorgvragen is de trajectgroep ontwikkeld. Hier kunnen leerlingen dagelijks terecht. De een zit in de trajectgroep om school geleidelijk aan weer op te pakken na een periode van afwezigheid. Terwijl de ander alleen naar de trajectgroep komt voor een time-out. Weer een ander maakt er iedere dag zijn huiswerk omdat plannen maar niet lukt.

 

Werken aan jezelf

Coördinator onderwijsondersteuning Diana de Lege legt uit wat er precies in de trajectgroep gebeurt. “We werken hier met leerlingen aan zaken als gedragsverandering, persoonlijkheidsvorming en sociale vaardigheden. Bij een vrij overzichtelijk probleem kunnen we een kind snel en effectief helpen in de trajectgroep. Maar sommige kinderen hebben misschien wel een jaar extra begeleiding nodig. Daarom is toelating in de trajectgroep pas mogelijk na een zorgvuldig onderzoek. We observeren een leerling tijdens de les, voeren gesprekken met hem of haar, met de ouders en met docenten.”

 

Tijdelijke begeleiding

Inmiddels werkt de Prins Maurits al enkele jaren met de trajectgroep. De belangstelling groeit onder ouders en leerlingen. Om misverstanden te voorkomen, benadrukt De Lege dat de trajectgroep geen huiswerkinstituut of uitstuurlokaal is. “We nemen in geen geval de begeleiding over van een vakdocent. Het doel is altijd om er met tijdelijke begeleiding voor te zorgen dat een kind op eigen kracht weer verder kan op school. Juist dit tijdelijke karakter maakt de trajectgroep zo waardevol.”

 

Soepele overdracht vanuit groep 8

In het kader van passend onderwijs besteedt de Prins Maurits veel aandacht aan de de samenwerking met het basisonderwijs. Teamleider Luuk Vis verduidelijkt: “Voor ieder kind is de overgang naar de middelbare school een grote stap. Voor sommige kinderen is die stap om wat voor reden dan ook nog veel ingrijpender. Nauwe samenwerking helpt om de overdracht beter te organiseren. Hoe eerder wij als toekomstige school betrokken raken bij een leerling, hoe beter wij ons kunnen voorbereiden op zijn of haar komst. Uiteindelijk komt dat het kind ten goede.”