MAVO

MAVO

Home > MAVO

Mavoleerlingen zijn de werknemers van de toekomst

Theoretisch ingestelde leerlingen kunnen bij ons terecht op het vierjarige mavo. Ze volgen er algemene vakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, economie enz. en een praktijkgericht programma in de bovenbouw.
Na het eindexamen kan een leerling naar het havo of naar het mbo (niveau 3 of 4).
Bekijk ook de afdelingsfolder over de mavo.

Onderbouw
In leerjaar 1 en 2 komen er steeds meer vakken bij en verwachten we meer zelfstandigheid van leerlingen. Daarom wordt er in de onderbouw veel aandacht besteed aan algemene vaardigheden zoals plannen en organiseren, presenteren en samenwerken. Ook ontdekken de leerlingen wie ze zijn, waar ze goed in zijn en wat ze willen bereiken. Hierdoor kunnen ze betere keuzes maken voor de toekomst.

Bovenbouw
Met ingang van leerjaar 3 hebben de leerlingen een keuze gemaakt welke vakken ze aanhouden.
In de derde klas wordt veel aandacht besteed aan LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding), d.m.v. stage, mentorgesprekken, speeddatedag enz. Van de leerling wordt steeds meer zelfstandigheid verwacht.
In leerjaar 4 is het definitieve vakkenpakket gekozen. Ook hier lopen de leerlingen stage om zich zo te oriënteren op hun vervolgopleiding en kennis te maken met de werkvloer.
De decaan en mentor spelen in dit proces, naast ouder(s)/verzorger(s), een belangrijke rol.

PTA en examen
In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) staat beschreven wat leerlingen in de bovenbouw moeten doen voor het schoolexamen (SE) en het centraal schriftelijk en praktisch eindexamen (CE).

De Nieuwe Leerweg (DNL)
DNL start cursusjaar 2024/2025 in leerjaar 3, maar ook in de onderbouw loopt DNL als een rode draad door het programma.
Dit praktijkgerichte programma zet o.a. in op het aanleren van vaardigheden zoals samenwerken, plannen, organiseren, zelfstandig leren en presenteren.
De pijlers voor DNL zijn:
• Algemene praktijkvaardigheden
• Systematisch werken
• LOB
• Kennis- en vakvaardigheden

Maatschappelijke diensttijd (MDT)
Voor leerlingen in de onder- en bovenbouw is het mogelijk om op vrijwillige basis MDT te volgen om hun eigen talenten dienstbaar te maken voor de samenleving. Leerlingen krijgen hierdoor de kans om zich persoonlijk te ontwikkelen en om zich te orienteren op hun toekomst. Voor meer informatie: mevr. G.J. Meinster (gj.meinster@csgpm.nl)