MAVO

MAVO

Home > MAVO

Theoretisch ingestelde leerlingen kunnen bij ons terecht op het vierjarige mavo. Ze volgen er alleen algemene vakken, zoals Nederlands, Engels, wiskunde, biologie en economie. Na het eindexamen kan een leerling doorstromen naar het havo of naar het mbo (niveau 3 of 4) en een aantal leerlingen kan naar havo-4. Lees hier de toelatingscode doorstroom mavo 4 - havo 4. Bekijk ook de afdelingsfolder over het mavo!

Onderbouw
In leerjaar 2 en 3 komen er steeds meer vakken bij en verwachten we meer zelfstandigheid van leerlingen. Ook bereiden de decaan en de mentor de leerlingen en ouders in deze leerjaren voor op het kiezen van een sector en een vakkenpakket voor mavo-4. Als gevolg van de verschillende vakkenpakketten, wisselt de samenstelling van de groepen bijna elk uur van de dag.

Gemengde leerweg
De gemengde leerweg is bestemd voor theoretisch ingestelde leerlingen. Het beroepsgerichte vak Dienstverlening en Producyen vervangt in deze leerweg een van de theoretische vakken. Deze gemengde leerweg biedt geen mogelijkheid door te stromen naar het havo. Leerlingen stromen na het examen door naar het mbo. 

PTA en examen
In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) staat beschreven wat leerlingen in de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) moeten doen voor het schoolexamen (SE), het centraal schriftelijk en praktisch examen.

Maatschappelijke stage
Alle leerlingen doen een maatschappelijke stage. Onder schooltijd leveren ze een onbetaalde bijdrage aan de samenleving. Elke onderwijsafdeling reserveert hier een aantal uren voor.  Contact: de heer A.J. Vink