Verzuim

Verzuim

Home > LEERLINGEN > Verzuim

Ga je ziek naar huis?
Dan meld je je eerst af bij de verzuimcoördinator. Voor je vertrekt is er eerst contact met thuis.

Ben je weer beter?
Neem dan bij terugkeer een briefje mee van thuis en geef dit af bij de verzuimcoördinator.

Naar de dokter, tandarts, enz?
Laat bij de verzuimcoördinator het afsprakenkaartje of een briefje van thuis zien als je weggaat en meld je daar als je weer terugkomt.

Kun je niet mee gymen?
Vraag je ouders een briefje te schrijven waarin staat wat de reden is. Dit laat je zien aan de gymdocent.

Absent zonder reden
Op ongeoorloofd verzuim volgen interne strafmaatregelen. Ook melden wij verzuim aan de afdeling Leerplicht van de gemeente waar je woont.