Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk

Home > LEERLINGEN > Schoolmaatschappelijk werk

Maatschappelijk werk van Kwadraad biedt onafhankelijk schoolmaatschappelijk werk op school. Wij zijn er voor leerlingen die gesprekken met ons willen.
Dat kan zijn om uiteenlopende redenen: omdat ze niet lekker in hun vel zitten, veel piekeren, slecht slapen, met een probleem zitten dat ze graag willen bespreken met een onafhankelijk persoon. Een lastige thuissituatie hebben, een verlieservaring hebben zoals het verlies van iemand die dierbaar was. Een traumatische ervaring hebben, moeite hebben met gebruik van middelen of gamen, enzovoorts.
Wij zijn er voor alle leerlingen, maar ook ouder(s)/verzorger(s) kunnen met hun vragen en zorgen over hun kind bij ons terecht.

Ouder(s)/verzorger(s) worden altijd op de hoogte gebracht van het plaatsvinden van gesprekken. De inhoud van de gesprekken is echter wel vertrouwelijk. Alleen in overleg met de leerling geven wij informatie over de inhoud van de gesprekken.
Leerlingen kunnen, na uw toestemming, ook vanuit school worden aangemeld. We kunnen dan gezamenlijk kijken wat er nodig is.

We zijn met drie maatschappelijk werkers aan uw school verbonden.
Samen zijn we er voor iedereen die ons nodig heeft.

Angela Tanis, a.tanis@kwadraad.nl, 06 – 40 66 69 86
Eline Kruize, e.kruize@kwadraad.nl, 06 – 11 35 53 79
Hannie Vermeulen, h.vermeulen@kwadraad.nl, 06 – 40 12 22 09
Kwadraad (algemeen), info@kwadraad.nl, 088 – 900 4000