Overgang & Examen

Overgang & Examen

Home > LEERLINGEN > Overgang & Examen

Om te bepalen of je overgaat, kijken we naar de volgende zaken:

  1. De optelsom van alle jaarcijferpunten. 
  2. Het gemiddelde van een aantal vakken – dit verschilt per leerjaar en per afdeling.
  3. De slaag/zakregeling voor het examendossier – dit geldt alleen voor klassen met een examendossier.

Je komt als leerling in de bespreekzone, zodra je op grond van het examendossier niet geslaagd bent. Bekijk ook de aanvullende opmerkingen over de overgangsnormering. Deze kun je vinden onder 'downloads'. In het schooljaar 2020-2021 is door alle maatregelen rondom corona de normering aangepast. De aangepaste normering is via de mail verspreid onder ouders en leerlingen en is terug te vinden onder downloads.

Jaarcijfer en punten
Het jaarcijfer voor een vak is het gemiddelde van alle cijfers die je in een schooljaar voor een vak haalt. Elk jaarcijfer verhoudt zich tot een aantal plus- of minpunten.

Examenreglement
Rond het schoolexamen en het centraal examen zijn zaken nauwkeurig geregeld. Hoe zit het met de rechten en plichten? En welke stappen zijn er te ondernemen bij bezwaar tegen een beoordeling? Al dit soort regels, de examennormen en de exameneisen zijn vastgelegd in het examenreglement.

PTA
In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) staat precies beschreven wat leerlingen in de bovenbouw van vmbo, havo en vwo moeten doen voor het schoolexamen en het centraal examen. Het examenreglement staat ook in het PTA-boekje. Het PTA publiceren we op web.csgpm.nl.

Bijzondere examenvakken
Godsdienst maakt deel uit van het schoolexamen op de PM. Verder is het mogelijk om muziek, tekenen, handvaardigheid, BSM, NLT en wiskunde D te kiezen als examenvak op de havo en het vwo. Op de mavo is dat Dienstverlening & Producten.