Doorstromen

Doorstromen

Home > LEERLINGEN > Doorstromen

Bij de keuze voor een vervolgopleiding is de decaan betrokken. Hij/zij zorgt voor een programma waarin je informatie krijgt over vervolgstudies en de vereiste profielen. Je begint je in klas 2 te oriënteren op de mogelijkheden en jouw interesses. In latere leerjaren werken we dat verder uit, totdat een keuze moet worden gemaakt. Jij en je ouders kunnen bij de decaan terecht met vragen. Hij/zij wint, indien nodig, informatie in bij vakdocenten om tot een goed advies te komen. 

Decanen 


Doorstroomschema

In het doorstroomschema zie je wat de mogelijkheden zijn om door te stromen binnen de school. Voor doorstroming van mavo 4 naar havo 4 en van havo-5 naar vwo-5 is een code opgesteld. Deze code kun je vinden onder 'downloads'. Daar is ook het doorstroomschema te vinden.

 

Loopbaanbegeleiding (LOB) en burgerschap

In het kader van loopbaan oriëntatie- en begeleiding (LOB) en burgerschap ontdekken de leerlingen waar zij staan in relatie tot hun omgeving of de maatschappij. Dit doen zij door een onbetaalde bijdrage te leveren aan de samenleving. Binnen iedere onderwijsafdeling zetten leerlingen zich tot het voorexamenjaar in voor vrijwillige en schoolgebonden activiteiten. In samenwerking met de gemeente leren de leerlingen zich dienstbaar op te stellen.