HAVO

HAVO

Home > HAVO

Het vijfjarige havo – hoger algemeen voortgezet onderwijs – is bestemd voor leerlingen die graag vanuit concrete voorbeelden naar de theorie toewerken. Geslaagde havoërs gaan vaak verder in het hoger beroepsonderwijs (hbo), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of vwo-5. Bekijk de afdelingsfolder over het havo.

Onderbouw
Het havo is opgedeeld in een onderbouw (klas 1, 2 en 3) en een bovenbouw (klas 4, 5). In de onderbouw wordt een brede basis van algemene ontwikkeling en vaardigheden gelegd. Met in het tweede en derde leerjaar veel aandacht voor het bevorderen van zelfstandig leren. 

Bovenbouw
Onder begeleiding van de decaan en mentor oriënteert de leerling zich in het derde jaar op zijn interesses en bijpassende vervolgmogelijkheden voor de bovenbouw. CSG Prins Maurits doet mee in het project 'Havisten Competent' en maakt gebruik van bijbehorend lesmateriaal. Vervolgens kiest elke leerling aan het eind van het schooljaar voor een van de vier profielen: 

  • Cultuur & Maatschappij 
  • Economie & Maatschappij 
  • Natuur & Gezondheid 
  • Natuur & Techniek 


Alle leerlingen volgen de gemeenschappelijke vakken godsdienst, Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en culturele en kunstzinnige vorming (CKV). Elk profiel kent zijn eigen verplichte vakken in het profieldeel. Daarnaast volgt elke leerling een aantal keuzevakken, zoals M&O (management en organisatie), BSM (bewegen, sport en maatschappij), een kunstvak of vakken uit een ander profiel. 

Bijzondere examenvakken
Godsdienst is een examenvak op de Prins Maurits. Op het havo vormen de cijfers voor dit vak samen met de cijfers voor maatschappijleer en het profielwerkstuk een combinatiecijfer. Verder is het mogelijk om muziek of tekenen te kiezen als examenvak. Binnen de profielen Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek is het gecombineerde vak Natuur, Leven en Technologie (NLT) ingevoerd.

Projectonderwijs
Om een relatie te leggen met de buitenwereld – de maatschappelijke omgeving en het bedrijfsleven – werken we in havo 2 t/m 5 regelmatig met projectonderwijs. In zulke projecten is er uitgebreid de ruimte te oefenen met vaardigheden als presenteren, samenwerken, ICT en zelfstandigheid. In  havo 3 gebruiken we het projectonderwijs bijvoorbeeld ook om leerlingen intensiever voor te bereiden op de profielkeuze. In de tweede helft van havo 3 mogen leerlingen kiezen voor een verrijkingsvak waarin ze een opdracht uitvoeren voor het bedrijfsleven. 

Werkwijzers, PTA en examen
Om bovenbouwleerlingen te stimuleren bij het zelfstandiger werken gebruiken we werkwijzers. Hierin staan per week en per vak het huiswerk, de werkvormen en de toetsingen vermeld. In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) staat beschreven wat leerlingen in de bovenbouw moeten doen voor het schoolexamen (SE) en het centraal examen (CE).

Maatschappelijke stage
Alle leerlingen doen een maatschappelijke stage. Onder schooltijd leveren ze een onbetaalde bijdrage aan de samenleving. Elke onderwijsafdeling reserveert hier een aantal uren voor. Contact: de heer A.J. Vink