HAVO

HAVO

Home > HAVO

Het vijfjarige havo – hoger algemeen voortgezet onderwijs – is bestemd voor leerlingen die graag vanuit concrete voorbeelden naar de theorie toewerken. Geslaagde havoërs gaan vaak verder in het hoger beroepsonderwijs (hbo), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of vwo-5. Bekijk de afdelingsfolder over het havo.

Onderbouw
Het havo is opgedeeld in een onderbouw (klas 1, 2 en 3) en een bovenbouw (klas 4, 5). In de onderbouw wordt een brede basis van algemene ontwikkeling en vaardigheden gelegd. Met in het tweede en derde leerjaar veel aandacht voor het bevorderen van zelfstandig leren. 

Bovenbouw
Onder begeleiding van de decaan en mentor oriënteert de leerling zich in het derde jaar op zijn interesses en bijpassende vervolgmogelijkheden voor de bovenbouw. CSG Prins Maurits doet mee in het project 'Havisten Competent' en maakt gebruik van bijbehorend lesmateriaal. Vervolgens kiest elke leerling aan het eind van het schooljaar voor een van de vier profielen: 

  • Cultuur & Maatschappij 
  • Economie & Maatschappij 
  • Natuur & Gezondheid 
  • Natuur & Techniek 


Alle leerlingen volgen de gemeenschappelijke vakken godsdienst, Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en culturele en kunstzinnige vorming (CKV). Elk profiel kent zijn eigen verplichte vakken in het profieldeel. Daarnaast volgt elke leerling een aantal keuzevakken, zoals M&O (management en organisatie), BSM (bewegen, sport en maatschappij), een kunstvak of vakken uit een ander profiel. 

Bijzondere examenvakken
Godsdienst is een examenvak op de Prins Maurits. Op het havo vormen de cijfers voor dit vak samen met de cijfers voor maatschappijleer en het profielwerkstuk een combinatiecijfer. Verder is het mogelijk om muziek of tekenen te kiezen als examenvak. Binnen de profielen Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek is het gecombineerde vak Natuur, Leven en Technologie (NLT) ingevoerd.

Projectonderwijs
De Prins Maurits onderscheidt zich vooral door de praktijkge­richte aanpak. Steeds wordt de relatie gelegd met bedrijven of instellingen. Door het onderwijsprogramma nadrukkelijk te verbinden met de echte wereld verkent iedere havo-leerling op een uitdagende manier de arbeids­markt. Dit doen we door twee verschillende richtingen aan te bieden. Het Technasium met het vak Onderzoek & Ontwerpen of door het projectonderwijs met het vak Verrijk & Praktijk.

Technasium
O&O – Onderzoeken & Ontwerpen
Word jij enthousiast van techniek? Houd je van onderzoek doen en verzin jij altijd het beste idee? Werk je ontwerp uit in het Sciencelab. Bij de O&O projecten worden er technische problemen opgelost en doe je kennis op over wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, aardrijkskunde en de creatieve vakken. Denk aan projecten zoals het ontwikkelen van een klimbos of het programmeren van een automatisch scorebord. Je kruipt dus in de huid van een technischspecialist, een bouwkundig architect, programmeur of industrieelontwerper. Het vak O&O leidt tot een diploma van het Technasium.

Projectonderwijs
V&P – Verrijk & Praktijk
Waar O&O technisch is ga je bij V&P vooral de economische en maatschappelijke kant in. De projecten kunnen bijvoorbeeld gaan over het ontwikkelen van een flyer in verschillende talen, evenementenorganisatie of een bedrijf helpen de omzet te vergroten. Vakken die betrekking hebben op deze projectenzijn (bedrijfs)economie, talen, aardrijkskunde, geschiedenis, creatieve vakken, godsdienst en lichamelijke opvoeding. Duik in de wereld van bijvoorbeeld een bedrijfsmanager, promotiemedewerker, sociaalwerker of buurtsportcoach. Het vak V&P leidt tot een certificaat van dit vak.

Werkwijzers, PTA en examen
Om bovenbouwleerlingen te stimuleren bij het zelfstandiger werken gebruiken we werkwijzers. Hierin staan per week en per vak het huiswerk, de werkvormen en de toetsingen vermeld. In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) staat beschreven wat leerlingen in de bovenbouw moeten doen voor het schoolexamen (SE) en het centraal examen (CE).

Maatschappelijke diensttijd (MDT)
Voor leerlingen in de onder- en bovenbouw is het mogelijk om op vrijwillige basis MDT te volgen om hun eigen talenten dienstbaar te maken voor de samenleving. Leerlingen krijgen hierdoor de kans om zich persoonlijk te ontwikkelen en om zich te orienteren op hun toekomst. Voor meer informatie: mevr. G.J. Meinster (gj.meinster@csgpm.nl)