Uitwisseling & Talen

Uitwisseling & Talen

Home > GROEP 8 > Uitwisseling & Talen

Onze school doet actief mee aan allerlei uitwisselingsprojecten. We hebben contact met christelijke scholen in Frankrijk, Hongarije, Duitsland en Canada. Je werkt op projectbasis samen met leerlingen van die scholen. En jaarlijks loopt een groep vmbo-4 leerlingen zelfs stage in een Hongaars verzorgingstehuis! Tijdens de uitwisselingen in Frankrijk en Hongarije verblijven onze leerlingen in gastgezinnen. Zo ervaar je de taal en cultuur zo goed mogelijk – het primaire doel van de uitwisselingen. De christelijke signatuur van alle betrokken scholen geeft de uitwisselingen een extra dimensie.

Leerlingen als ambassadeur
In samenwerking met ZOA-Vluchtelingenzorg zijn de afgelopen jaren verschillende leerlingen naar Cambodja en Sri Lanka gereisd. Zij bezochten (even het vervolg in de verleden tijd zetten). In oktober 2018 was er een reis met Friedenstimme naar Siberie. Leerlingen uit Vwo 6 konden daar niet-geregistreerde baptisten bezoeken en bijdragen aan het werk van Friedenstimme. 

Excursies
De PM kijkt over de grenzen van Nederland. Al onze leerlingen krijgen de kans om een buitenlandse reis te maken. Jaarlijks reizen we in mei naar het buitenland. We gaan met mavo/vmbo 3, havo 4 en vwo 5 naar Londen, Parijs, Berlijn, de Ardennen of Zuid-Limburg. 

Versterkt Talenonderwijs: native speakers, Taaldorp en Good Hope
Onze school organiseert veel activiteiten die het onderwijs in Engels, Frans en Duits een extra impuls geven. Zo verblijven er in de loop van het cursusjaar mensen op onze school die Engels, Frans en Duits als moedertaal spreken: de ‘natives’. Zij springen bij tijdens het oefenen van spreekvaardigheid – soms klassikaal, maar vaak ook in kleinere groepen. Verder helpen ze bij projecten en bij het ontwikkelen van lesmateriaal. 

Aan het eind van leerjaar 3 organiseren we Taaldorp. In een realistische omgeving dagen we je uit om een vreemde taal echt te gebruiken. Dit gebeurt onder toezicht van externe begeleiders, bijvoorbeeld van de Hogeschool Rotterdam en de Roosevelt Academy uit Middelburg. 
Wie zich extra wil verdiepen in de Engelse taal kan onder begeleiding van de Good Hope School een week naar Engeland. Deze school is gespecialiseerd in het begeleiden van Nederlandse leerlingen met taalproblemen.

Certificaten voor moderne vreemde talen
Sinds een paar jaar kun je jouw niveau van Engels, Duits en Frans verhogen. Hiervoor volg je een behoorlijk zelfstandig programma, waarbij je oefent met vaardigheden op jouw eigen niveau. Na het examen krijg je een certificaat dat de keuzemogelijkheden voor het vervolgonderwijs flink vergroot. 
Wij bieden het Anglia-programma (Engels), het Goethe-programma (Duits) en Delf Scolaire (Frans) aan.