Toelatingsbeleid

Toelatingsbeleid

Home > GROEP 8 > Toelatingsbeleid

De leidende rol van de Bijbel maakt dat we een duidelijk toelatingsbeleid hebben. Voor toelating tot de Prins Maurits dient er een relatie met een protestants-christelijk kerkgenootschap te zijn. Is dat niet het geval dan volgt een toelatingsgesprek. Het respecteren van de grondslag van de school is een vereiste. Verder verwachten we van al onze leerlingen dat zij deelnemen aan alle identiteitsgebonden activiteiten en lessen van de school. En zij dienen zich te onthouden van uitingen die de identiteit van de school of het onderwijs ondergraven. 

Toelating tot de brugklas

Iedere leerling is welkom mits de grondslag van de school gerespecteerd wordt. Tot de brugklas worden leerlingen toegelaten die van een christelijke basisschool komen en/of waarvan de ouders een binding hebben met een protestants- christelijke gemeente. Leerlingen waarbij dit niet het geval is kunnen ook worden toegelaten, maar de ouders worden dan uitgenodigd voor een gesprek, waarbij de identiteit van de school wordt uitgelegd. Daarbij vragen we ook een respectverklaring te ondertekenen.

We hebben met de andere scholen van het VO binnen het samenwerkingsverband afspraken gemaakt over de plaatsing in de verschillende niveaus. U kunt deze vinden onder 'downloads'.

Toelating tot hogere leerjaren en het pro

Tot de hogere leerjaren worden leerlingen toegelaten die door een verhuizing van een protestants-christelijke school komen, of om een duidelijke identiteitsreden. Voor de toelating tot het praktijkonderwijs (pro) beoordelen we of onze school de speciale zorgvraag van de leerling kan bieden.