Nieuw vmbo - Beroepscampus

Nieuw vmbo - Beroepscampus

Home > GROEP 8 > Nieuw vmbo - Beroepscampus

Sinds het schooljaar 2018-2019 zorgen RGO en CSG Prins Maurits er samen voor dat het beroepsgerichte onderwijs in het vmbo een nieuwe impuls krijgt. Op de Beroepscampus krijgen leerlingen les in nagenoeg alle profielen van het vmbo. Het maakt niet meer uit op welke school je zit, want op beide scholen wordt hetzelfde aangeboden.
De RGO en CSG Prins Maurits zijn wel verschillend. CSG Prins Maurits is een duidelijk christelijke school en de RGO een duidelijk openbare school.

Wat houdt de samenwerking voor CSG Prins Maurits concreet in?

In klas 3 en 4 (de bovembouw) van het vmbo worden de praktijkvakken gegeven op de Beroepscampus. Leerlingen werken aan hun beroepsvaardigheden, doen stages en werken toe naar een diploma in het profiel wat ze hebben gekozen. Dat doen we samen met de RGO. Alle andere vakken zoals, Godsdienst, Nederlands, Engels, Wiskunde, Natuur-/Scheikunde, Economie, Biologie, enz. worden op onze eigen school gegeven.

In klas 1 en 2 (de onderbouw) worden door leerlingen op onze eigen school goed voorbereid op de keuze voor een profiel. Ze maken in klas 1 kennis met alle profielen en kunnen in klas 2 gaan kiezen voor een verdieping in een bepaalde richting, zoals bijvoorbeeld techniek, economie, zorg of groen. Ze gaan ook bedrijven bezoeken en maken opdrachten in de praktijk. In klas 1 en 2 krijgen de leerlingen ook praktijkvakken. Waarschijnlijk zal dat ook op de Beroepscampus gegeven gaan worden in de lokalen die daarvoor geschikt zijn. Het gaat er om dat de leerlingen een goede profielkeuze kunnen maken. 

Welke profielen zijn er?

Er zijn acht profielen.
1. BWI - Bouwen, Wonen en Interieur
2. DVPR - Dienstverlening en Producten
3. EO - Economie en Ondernemen
4. GR - Groen
5. HBR - Horeca, Bakkerij en Recreatie
6. MT - Mobiliteit en Transport
7. PIE - Produceren, Installeren en Energie
8. ZW - Zorg en Welzijn

In een duidelijk boekje leggen we allemaal uit wat het betekent. Dit boekje kun je hier downloaden.