Kwaliteit

Kwaliteit

Home > GROEP 8 > Kwaliteit

Bovengemiddelde examenresultaten
De Inspectie van het Onderwijs is belast met het toezicht op scholen in Nederland. Op de site van de inspecite is via de button ‘Zoek scholen’ informatie over de kwaliteit van onze school te vinden. In verschillende overzichten staat aangegeven hoe wij presteren en welke toezichtsvorm de inspectie gebruikt. De kaart geeft een goed beeld van het niveau en de kwaliteit van het onderwijs. Een van de kwaliteitscriteria die de inspectie hanteert is het verschil tussen schoolexamen en centraal examen. De inspectie beoordeelt deze op CSG Prins Maurits als ‘gering’. Bepaalde factoren zijn niet terug te vinden, zoals het groeiproces van leerlingen. Onze school scoort met de examenresultaten gemiddeld boven de landelijke examenresultaten.

Kwaliteitszorg en tevredenheid
De Prins Maurits gaat systematisch de kwaliteit van haar onderwijs en organisatie na. Zo waarborgen we bewezen kwaliteit en werken we aan de verbeterpunten. Om de tevredenheid over onze school te onderzoeken maken we gebruik van het onderzoeksinstrument: Kwaliteitscholen.

Hierop staan vragenlijsten voor:

  • ouders en leerlingen brugklas (jaarlijks)
  • ouders en leerlingen klas 3 (jaarlijks)
  • ouders en leerlingen examenklassen (jaarlijks)
  • ouders en leerlingen overige klassen (tweejaarlijks)


De uitkomsten van de onderzoeken bespreken we in het ouderpanel, in de leerlingenraad en op terugkomdagen met oud-leerlingen.

Het project Vensters voor verantwoording verzamelt veel cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs in een systeem. Deze informatie, afkomstig van de onderwijsinspectie, het Ministerie van OC&W en van de scholen zelf, wordt bewerkt en gevisualiseerd. Het geeft onze school een instrument om op betrouwbare basis in gesprek te gaan met ouders, leerlingen en medewerkers.

De site Scholenopdekaart is een handig hulpmiddel bij het maken van een schoolkeuze