Brugklas

Brugklas

Home > GROEP 8 > Brugklas

De brugperiode duurt bij ons een jaar. We hebben brugklassen voor vwo, havo, mavo, vmbo en praktijkonderwijs. 

Persoonlijke vorming
Alle leerlingen krijgen in de eerste twee jaar naast de reguliere vakken ook andere lessen. Er is in deze lessen aandacht voor extra uitleg voor Nederlands, Engels en wiskunde, maar ook ict, concentratietraining, projecten en kunst komen aan de orde. We werken voor dit vak in modules die passen bij een leerling – variërend van bijles tot verrijkingsvakken.

Gebruik laptop in klas 1
Het gebruik van computers in het onderwijs is niet meer weg te denken. Het afgelopen jaar heeft bewezen dat het kunnen gebruiken van een eigen laptop door leerlingen, op school en thuis, een belangrijke voorwaarde is voor het hedendaagse onderwijs. Op CSG Prins Maurits worden leerstijlen gecombineerd. Enerzijds door het gebruik van moderne media in de klas, anderzijds door het vertrouwde (werk)boek.