Brugklas

Brugklas

Home > GROEP 8 > Brugklas

De brugperiode duurt bij ons een jaar. We hebben brugklassen voor vwo, havo, mavo, vmbo en praktijkonderwijs. 

Persoonlijke vorming

Alle leerlingen krijgen in de eerste twee jaar naast de reguliere vakken ook andere lessen. Er is in deze lessen aandacht voor extra uitleg voor Nederlands, Engels en wiskunde, maar ook ict, concentratietraining, projecten en kunst komen aan de orde. We werken voor dit vak in modules die passen bij een leerling – variërend van bijles tot verrijkingsvakken.

 iPads in de mavo

Op de mavo werken alle leerlingen met een iPad. Na een eerdere pilotfase (in 2016), heeft de iPad een vaste plek ingenomen in het onderwijs op de mavo. De iPad komt niet in de plaats van het boek maar wordt naast het bestaande lesmateriaal gebruikt. De iPad wordt via school geleverd, waarbij er verschillende opties zijn voor een eventuele aanschaf door de ouders.