Downloads

Downloads

Home > Downloads

Hieronder staat het overzicht van alle bestanden die u op deze site kunt downloaden.

Algemeen

 1. Schoolgids 2021-2022
  Bijlage: Contactgegevens personeel
  Bijlage: Incassoplanning
 2. Strategisch Beleidsplan 2019-2023
 3. Jaarverslag 2019
 4. Bestuursverslag 2020
 5. Opgaveformulier lidmaatschap vereniging

Hoe en wat in de school

 1. Schoolregels
 2. Leerlingenstatuut
 3. Lestijden
 4. Lessentabellen
 5. Verkorte informatie over alle afdelingen
 6. Richtlijnen voortgezet onderwijs brugklasleerlingen
 7. Doorstroomschema
 8. Overgangsnormen
 9. Toelatingscodes en doorstroomregels m4-h4, h5-v5 en b4-k4
 10. Afwezigheid LO 2021-2022
 11. Plattegrond van de school

Onderwijsondersteuning

 1. Structuur onderwijsondersteuning
 2. Onderwijsondersteuningsplan 2021-2022
 3. Protocol Trajectgroep 2021-2022
 4. Protocol Dyscalculie 2021-2022
 5. Handreiking Dyslexie

Schoolveiligheid

 1. Verwijsindex risicojongeren 2021-2022 
 2. Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 2021-2022 
 3. Schoolveiligheidsconvenant
 4. Plan sociale veiligheid 2020-2021
 5. Pestbeleid en pestprotocol 2021-2022


Verlof

 1. Aanvraagformulier verlof buiten de vakanties
 2. Aanvraagformulier verlof gewichtige omstandigheden
 3. Aanvraagformulier verlof andere gewichtige omstandigheden
 4. Brief voor ouders van de gemeente Goeree-Overflakkee inz. verlof
 5. Folder gemeente Goeree-Overflakkee inz. verlof


Klachten en klokkenluiden

 1. Brochure 'Klachten op school'
 2. Klachtenregeling
 3. Klokkenluidersregeling


Overig beleid en protocol

 1. Protocol reizen en excursies
 2. Protocol Telefoontas ouders
 3. Protocol sociale media
 4. Protocol vertrouwenspersonen seksuele intimidatie 2021-2022
 5. Stappenplan verspreiden ongewenste (digitale) beelden 2021-2022
 6. Protocol medisch handelen en medicijnverstrekking 2021-2022

 

Privacy

 1. Privacyverklaring
 2. Privacyreglement