Downloads

Downloads

Home > Downloads

Hieronder staat het overzicht van alle bestanden die u op deze site kunt downloaden.

Algemeen

 1. Schoolgids 2022-2023
  Bijlage: Contactgegevens personeel
  Bijlage: Incassoplanning
 2. Strategisch Beleidsplan 2019-2023
 3. Bestuursverslag 2021
 4. Opgaveformulier lidmaatschap vereniging

Hoe en wat in de school

 1. Schoolregels
 2. Leerlingenstatuut
 3. Lestijden
 4. Lessentabellen
 5. Verkorte informatie over alle afdelingen
 6. Richtlijnen voortgezet onderwijs brugklasleerlingen
 7. Doorstroomschema
 8. Overgangsnormen
 9. Toelatingscodes en doorstroomregels m4-h4, h5-v5 en b4-k4
 10. Afwezigheid LO 2022-2023
 11. Plattegrond van de school, hoofdgebouw
 12. Plattegrond van de school, bijgebouw

Onderwijsondersteuning

 1. Structuur onderwijsondersteuning
 2. Onderwijsondersteuningsplan 2022-2023
 3. Protocol toekenning faciliteiten 2022-2023
 4. Protocol Trajectgroep 2022-2023
 5. Protocol Dyscalculie 2022-2023
 6. Protocol Dyslexie 2022-2023

Schoolveiligheid

 1. Verwijsindex risicojongeren 2022-2023 
 2. Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 2022-2023 
 3. Schoolveiligheidsconvenant
 4. Plan sociale veiligheid 2020-2021
 5. Pestbeleid en pestprotocol 2022-2023


Verlof

 1. Aanvraagformulier verlof buiten de vakanties
 2. Aanvraagformulier verlof gewichtige omstandigheden
 3. Aanvraagformulier verlof andere gewichtige omstandigheden
 4. Brief voor ouders van de gemeente Goeree-Overflakkee inz. verlof
 5. Folder gemeente Goeree-Overflakkee inz. verlof


Klachten en klokkenluiden

 1. Brochure 'Klachten op school'
 2. Klachtenregeling
 3. Klokkenluidersregeling
 4. Integriteitscode


Overig beleid en protocol

 1. Protocol reizen en excursies 2022-2023
 2. Protocol Telefoontas ouders
 3. Protocol sociale media 2022-2023
 4. Protocol vertrouwenspersonen seksuele intimidatie 2022-2023
 5. Stappenplan verspreiden ongewenste (digitale) beelden 2022-2023
 6. Protocol medisch handelen en medicijnverstrekking 2022-2023

 

Privacy

 1. Privacyverklaring
 2. Privacyreglement