Downloads

Downloads

Home > Downloads

Hieronder staat het overzicht van alle bestanden die u op deze site kunt downloaden.

Algemeen

 1. Schoolgids 2020-2021
  Bijlage: Contactgegevens personeel
 2. Strategisch Beleidsplan 2019-2023
 3. Jaarverslag 2019
 4. Bestuursverslag 2019
 5. Opgaveformulier lidmaatschap vereniging

Hoe en wat in de school

 1. Schoolregels
 2. Leerlingenstatuut
 3. Lestijden
 4. Lessentabellen
 5. Verkorte informatie over alle afdelingen
 6. Richtlijnen voortgezet onderwijs brugklasleerlingen
 7. Doorstroomschema
 8. Overgangsnormen
 9. Toelatingscodes en doorstroomregels m4-h4, h5-v5 en b4-k4
 10. Afwezigheid LO 2019-2020
 11. Plattegrond van de school

Onderwijsondersteuning

 1. Structuur onderwijsondersteuning
 2. Onderwijsondersteuningsplan 2019-2020
 3. Protocol Trajectgroep 2019-2020
 4. Protocol Dyscalculie 2019-2020
 5. Handreiking Dyslexie

Schoolveiligheid

 1. Verwijsindex risicojongeren 2019-2020 
 2. Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
 3. Schoolveiligheidsconvenant
 4. Plan sociale veiligheid 2019-2020
 5. Pestbeleid en pestprotocol 2019-2020


Verlof

 1. Aanvraagformulier verlof buiten de vakanties
 2. Aanvraagformulier verlof gewichtige omstandigheden
 3. Aanvraagformulier verlof andere gewichtige omstandigheden
 4. Brief voor ouders van de gemeente Goeree-Overflakkee inz. verlof
 5. Folder gemeente Goeree-Overflakkee inz. verlof


Klachten en klokkenluiden

 1. Brochure 'Klachten op school'
 2. Klachtenregeling
 3. Klokkenluidersregeling


Overig beleid en protocol

 1. Protocol reizen en excursies
 2. Protocol Telefoontas ouders
 3. Protocol sociale media
 4. Protocol vertrouwenspersonen seksuele intimidatie 2019-2020
 5. Stappenplan verspreiden ongewenste (digitale) beelden 2019-2020
 6. Protocol medisch handelen en medicijnverstrekking 2019-2020

 

Privacy

 1. Privacyverklaring
 2. Privacyreglement