Onderwijsondersteuning

Onderwijsondersteuning

Home > OUDERS > Onderwijsondersteuning

Wanneer de hulp van andere deskundigen nodig is, neemt de school altijd eerst contact met u op. Alleen met uw toestemming kunnen de zorgen besproken worden in het SOT (schoolondersteuningsteam) De school coördineert dit vanuit haar eigen expertisecentrum (SWV Passend Onderwijs) waarin orthopedagogen en begeleiders passend onderwijs aanwezig zijn. Alle zorgvragen lopen daarom via leden van het Samenwerkingsverband. Vervolgens springen, indien nodig, externe hulpverlenende instanties bij. 

De coördinator onderwijsondersteuning houdt zicht op de totale ondersteuningsstructuur van de school. Zij volgt de ingezette ondersteuningstrajecten voor leerlingen en neemt de contacten met externe instanties voor haar rekening. 

Bekijk ook het schema waarin onze ondersteuningsstructuur staat afgebeeld. Deze is ook te vinden onder 'downloads'.