Voorlichtingsavond groep 8

Voorlichtingsavond groep 8

Home > OUDERS > Voorlichtingsavond groep 8

Voorlichtingsavond ouders nieuwe brugklas d.d. 15 november 2016

19:00 uur Inloop met koffie
19:30 uur Een start op de Prins Maurits
De avond zal geopend worden door Adam van Heest, rector van de Prins Maurits.
Na het welkom zal hij een algemene inleiding geven, zodat u onze school iets beter leert kennen.
19:45 uur Een start in de brugklas
We willen u graag iets vertellen over de opstart van het nieuwe schooljaar. Daniël Huising, de brugklascoördinator geeft een presentatie over de overstap van groep 8 naar de Prins Maurits.
20:15 uur Een start op het juiste niveau
Nadat u nog een bakje koffie of thee heeft gehaald, is het mogelijk om een presentatie bij te wonen van één van de afdelingen. In verschillende lokalen worden er door de teamleiders van vwo, havo, mavo en vmbo presentaties gegeven over het specifieke onderwijsaanbod in deze afdelingen.
20:45 uur Vragenronde in de aula en afsluiting
Aan het einde van de avond zijn alle presentatoren nog beschikbaar voor het beantwoorden van een vraag.

Informatie-avonden gezamenlijke vo-scholen, klik hier.

Het Samenwerkingsverband organiseert voor ouders van leerlingen in groep 8 zeven informatie-avonden in de regio. Tijdens deze avond geeft het Samenwerkingsverband u informatie over hoe het passend onderwijs een plaats krijgt binnen de scholen, maar ook hoe de samenwerking tussen de scholen geregeld is. Tijdens deze informatie-avond kunt u daarover met uw vragen terecht. Naast het Samenwerkingsverband-vo zijn ook de brugklascoördinatoren van EDC, CSG en RGO aanwezig. Op deze wijze kunt u ook alvast een beeld vormen van de scholen, dat u helpt bij het maken van uw keuze voor het voortgezet onderwijs van uw zoon/dochter.