Info-avond ouders brugklas

Info-avond ouders brugklas

Home > OUDERS > Info-avond ouders brugklas

Binnenkort is er een informatieavond voor u als ouder(s) /verzorger(s) van onze brugklasleerlingen. Graag nodigen wij u uit voor deze avond op

D.V. maandag 21 november 2016

Inloop met koffie: 19.10 uur

Aanvang informatieavond: 19.30 uur in de aula van het Praktijkonderwijs

Sluiting ouderavond: ca. 21:15 uur


Op de Prins Maurits willen we leerlingen zo goed mogelijk begeleiden in hun leerproces. Toetsen vormen een onderdeel van het proces, onder andere om de ontwikkeling van leerlingen in kaart te brengen. Sinds vorig jaar zijn we gaan werken met de RTTI-methode. RTTI is een middel om scherp en transparant vier cognitieve niveaus van leren in kaart te brengen. Deze vier niveaus komen in veel toetsen en examenvragen terug. De leerlingen krijgen door gerichte feedback meer inzicht in hun eigen sterke en zwakke kanten en krijgen leerstrategieën aangeboden waarmee ze hun minder sterke kanten kunnen ontwikkelen. Als ouders/verzorgers speelt u ook een belangrijke rol als het gaat om de toetsen van uw kind. Om die reden hebben we als thema voor de informatieavond gekozen voor: 

“het begeleiden van leerlingen bij de voorbereiding op toetsen”

De avond is opgebouwd uit 3 verschillende sessies:1.Interactief gesprek over problemen rondom het leren en maken van huiswerk (te denken valt aan: hoe maken we een planning/afspraken,  hoe moet het leerwerk aangepakt worden, etc.)2.Nieuwe toetsen gebaseerd op RTTI (reproductie-toepassing-inzicht)3.Verschillende leerstategieën 
Aan het eind van de avond zult u meer kennis hebben over de verschillende methodes die helpen bij het begeleiden van uw kind, de verschillende soorten toetsvragen en de leerstrategieën.


Het maximum aantal deelnemers van deze avond is 60 personen. U kunt zich inschrijven voor de voorlichtingsavond d.m.v. het inschrijfformulier. Inschrijven is mogelijk tot maandag 14 november a.s.

We hopen op een goede belangstelling en een leerzame avond.
Met vriendelijke groet,

De heer T.H. van den Berge (teamleider vwo 1 t/m 3)

De heer M.A. Vercammen (teamleider havo 1 en 2)

Mevrouw K.M.C. van Alphen v.d. Velde (teamleider mavo  1 en 2)